Συμβουλές για Νηπιαγωγούς: Προετοιμασία για τη διαχείριση μιας κρίσης από ένα σεισμό/πυρκαγιά και τις καταστρεπτικές του συνέπειες στο χώρο του Νηπιαγωγείου

Η βασική αρχή για την αντιμετώπιση κρίσεων είναι να θεωρούμε την κρίση ως μέρος της ζωής και κατά συνέπεια ως ένα γεγονός που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε ποτέ.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη ( μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) πρέπει να είναι ενημερωμένα και προετοιμασμένα για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, όταν προκύψει κάποια κρίση.

Συνήθως η διαχείριση μιας κρίσης γίνεται κατ’ αρχήν σε επίπεδο σχολείου, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό κάθε σχολείου γνωρίζει το σχολείο καλύτερα από κάθε άλλον και, κατά συνέπεια μπορεί να παράσχει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Το καταστροφικό θέαμα μιας πυρκαγιάς, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, είναι κάτι που το πιθανότερο είναι να τρομάξει τα παιδιά και χάνοντας την ψυχραιμία τους να κυριευθούν από πανικό, κάνοντας έτσι λανθασμένες κινήσεις που δεν τα βοηθούν να προστατευθούν από την πυρκαγιά.

Γι’ αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να προσφέρουμε στα παιδιά πληροφορίες σχετικά με το θέμα της πυρκαγιάς, κάτι που είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσα από ένα σχέδιο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τις προκαθορισμένες ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή σε μία τέτοια κατάσταση . Στη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου δράσης συμμετέχουν όλα τα μέλη του προσωπικού του σχολείου.

Αρχικά, μπορούμε να καταγράψουμε τι θέλουν τα παιδιά να μάθουν για τη φωτιά. Για παράδειγμα, πώς ανάβει, πώς σβήνει, τι μπορεί να κάψει, τι κάνει η πυροσβεστική και άλλες ερωτήσεις σχετικές με το  θέμα και να τα προτρέψουμε να βρούνε πληροφορίες για τις απαντήσεις που  έθεσαν, ψάχνοντας πληροφορίες από βιβλία, από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ρωτώντας τους γονείς τους.

Ακόμα, μπορούμε να εμπλουτίσουμε διάφορες γωνιές, όπως αυτή της βιβλιοθήκης, προσθέτοντας βιβλία σχετικά με το θέμα ή ακόμα να δημιουργήσουμε τη γωνιά της φωτιάς. Μπορούμε επιπρόσθετα, να εμπλουτίσουμε τη γωνιά του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με Cd που το περιεχόμενο τους απαντά στις απορίες των νηπίων σχετικά τις πυρκαγιές.

Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν ακόμα περισσότερα για τη φωτιά και να εξοικειωθούν με αυτή είναι καλό να πραγματοποιήσουμε ένα πείραμα, στο οποίο θα ανάψουμε ένα κερί και στη συνέχεια θα το σκεπάσουμε με ένα ποτήρι, έτσι ώστε η φλόγα να σβήσει και θα έπειτα θα εξηγήσουμε στα παιδιά για ποιο λόγο  έσβησε η φλόγα, δηλαδή ότι έσβησε επειδή έπαψε να υπάρχει οξυγόνο. Μπορούμε μάλιστα να πραγματοποιήσουμε πειράματα για να ελέγξουμε την ευφλεκτότητα κάποιων αντικειμένων και φυσικά να μιλήσουμε για τους καλούς και κακούς αγωγούς.

Επιπλέον, μπορούμε να προτρέψουμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την δραματοποίηση και να μιμηθούν τους πυροσβέστες, τα πυροσβεστικά οχήματα, τη σειρήνα του πυροσβεστικού οχήματος και ότι άλλο φανταστούν.

Τέλος, η πιο  σημαντική  ενέργεια που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, αφού προηγηθούν οι παραπάνω είναι να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τους πυροσβέστες και να τους κάνουν ερωτήσεις για οποιαδήποτε απορία έχουν, να ξεναγηθούν στο χώρο και να δουν από κοντά ένα πυροσβεστικό όχημα και πως αυτό λειτουργεί και να δουν τον ειδικό εξοπλισμό των πυροσβεστών.

Επιπρόσθετα, θα βοηθούσε να γίνει μια παρουσίαση από τους πυροσβέστες, για να μάθουν τα παιδιά τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς, έτσι ώστε να είναι ικανά να προστατευθούν.

Αυτό που θα πρέπει να κατανοηθεί από τα νήπια είναι ότι  η καταπολέμηση μιας πυρκαγιάς μπορεί να γίνει επεμβαίνοντας με διάφορους τρόπους στα μέσα που απαιτούνται για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Έτσι μπορεί κανείς να επιχειρήσει τα εξής :

α) Απομάκρυνση καύσιμης ύλης

β) Αφαίρεση του Οξυγόνου (πνίξιμο)

γ) Αφαίρεση θερμότητας (ψύξη καύσιμης ύλης)

Αναμφίβολα, αυτό που ως νηπιαγωγός θα πρέπει να σχεδιάσω,  είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι ενέργειες πριν την πυρκαγιά είναι οι εξής: Να οριστεί ένας συντονιστής , να υπάρχει σχέδιο εκκένωσης των τάξεων και φυσικά χώρος συγκέντρωσης των μαθητών. Να υπάρχουν επίσης πυροσβεστήρες και να είναι γνωστή στους εκπαιδευτές η λειτουργία τους και τέλος να υπάρχουν φαρμακεία στις αίθουσες και φάρμακα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΗΝ  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 1. Ο συντονιστής χτυπά το κουδούνι παρατεταμένα.
 2. Αν οι μαθητές βρίσκονται έξω από το διδακτήριο σπεύδουν στο χώρο συγκέντρωσης, περιμένοντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών.
 3. Εάν η πυρκαγιά εξελίσσεται σε συγκεκριμένη  αίθουσα  διδασκαλίας εκκενώνεται η αίθουσα. Ο εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος, αφού απομακρύνει κατά το δυνατόν τα εύφλεκτα υλικά και κλείνει την πόρτα της αίθουσας για να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερο οξυγόνο. Ακολουθεί η εκκένωση όλου του διδακτηρίου κατά το σχέδιο εκκένωσης.
 4. Αν οι μαθητές βρίσκονται μέσα στο διδακτήριο κατά την ώρα του διαλείμματος, λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, εξέρχονται του κτηρίου υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.
 5. Στη θύρα εξόδου βρίσκεται σε κουτί Φάκελος με καταστάσεις των μαθητών ανά τάξη που θα χρησιμεύσει στην καταμέτρηση των μαθητών στο χώρο συγκέντρωσης, φορητό ραδιόφωνο και σφυρίχτρα.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑ

 1. Ο συντονιστής κατεβάζει το γενικό διακόπτη του ρεύματος και φροντίζει να απομονώσει πιθανή εστία φωτιάς στο γραφείο, όπου και βρίσκονται οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές.
 2. Οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τελευταίοι την τάξη τους, ελέγχοντας και για άλλες εστίες πυρκαγιάς.
 3. Οι μαθητές οδηγούνται στο χώρο συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν σημειωθεί.
 4. Παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στο χώρο συγκέντρωσης από τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς.
 5. Γίνεται καταμέτρηση των μαθητών.
 6. Επιχειρείται κατάσβεση της πυρκαγιάς από την Ομάδα αντιμετώπισης πυρκαγιάς και καλείται από το συντονιστή η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αν είναι αδύνατη η κατάσβεσή της. Από το συντονιστή καλείται επίσης το 166 σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρός τραυματισμός.
 7. Επιχειρείται η ψυχολογική στήριξη των μαθητών στο χώρο συγκέντρωσης από τις εκπαιδευτικούς.
 8. Καλούνται οι γονείς των μαθητών από το συντονιστή να παραλάβουν τα παιδιά τους από το χώρο συγκέντρωσης. Η μετακίνηση όσων μαθητών δεν εμφανίσθηκαν οι κηδεμόνες τους γίνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου.
 9. Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί μόνο μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή
 10. Ο συντονιστής επικοινωνεί με τις Προϊστάμενες Αρχές και ενημερώνει για την όλη κατάσταση.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Κατά τον ίδιο τρόπο που εκπαιδεύσαμε και προετοιμάσαμε τα νήπια για την περίπτωση της πυρκαγιάς, μπορούμε να παρουσιάσουμε και το καταστροφικό φαινόμενο της πλημμύρας.

Σκοπός μας είναι, να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για τα καιρικά φαινόμενα και να είναι σε θέση να προστατευθούν από τις καταστροφικές συνέπειες τις πλημμύρας.

Συζητώντας λοιπόν με τα παιδιά για το νερό και για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν, θέτουμε τον προβληματισμό και καταγράφουμε τις απορίες των παιδιών σχετικά με το νερό και τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει. Για παράδειγμα, από πού έρχεται το νερό, η βροχή είναι νερό, γιατί δεν βουλιάζουν τα καράβια και γενικά ότι απορίες θέσουν τα παιδιά.

Στη συνέχεια, μπαίνουμε στη διαδικασία να εμπλουτίσουμε διάφορες γωνιές όπως αυτή της βιβλιοθήκης με κατάλληλα βιβλία όπως Ο Μπαμπακιένιος Η Ιστορία μιας σταγόνας, Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει ή ακόμα και να δημιουργήσουμε γωνιά νερού , φέρνοντας το κάθε παιδί ότι υλικό πιστεύει ότι θα ταίριαζε στη συγκεκριμένη γωνιά. Φροντίζουμε να εμπλουτίσουμε γενικότερα όσο περισσότερες γωνιές μπορούμε ώστε τα νήπια να είναι συνεχώς σε επαφή με το αντικείμενο συζήτησης.

Ακόμα, είναι καλό να προβάλλουμε κάποιο εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, μέσα από το οποίο γίνεται κατανοητό πως δημιουργούνται πλημμύρες.

Επιπλέον, ένα πείραμα θα βοηθούσε αρκετά τα νήπια να εξάγουν συμπεράσματα, όπως τι επιπλέει και τι βυθίζεται στο νερό, δημιουργώντας παράλληλα και ένα κατάλογο με υλικά που βυθίζονται και υλικά που επιπλέουν ή ακόμα να παρατηρήσουν διάφορα καιρικά φαινόμενα και να ξεχωρίσουν πότε είναι έντονα και πότε όχι.

Αδιαμφισβήτητα,  θα μπορούσαμε να καλέσουμε μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο νηπιαγωγείο, να μας κάνουν μια επίδειξη για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουμε σε περίπτωση πλημμύρας, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να είμαστε  σε θέση να προστατευτούμε από αυτή.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να ακολουθήσω και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουν τα νήπια είναι το εξής:

Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τουσ υπόγειους χώρους και μετακινηθούμε  στο ψηλότερο σημείο του νηπιαγωγείου αν υπάρχει.

Να Φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Να φύγουμε από το νηπιαγωγείο, εάν  το κρίνουμε αναγκαίο (ιδιαίτερα αν το νηπιαγωγείο είναι υπόγειο ή ισόγειο και σε μικρή απόσταση από τον πλημμυρισμένο δρόμο ή αν κινδυνεύει από πιθανή κατολίσθηση ή πτώση βράχων).

Θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας απαραίτητα έγγραφα, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης και εφόδια (φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών, χρήματα, νερό, τρόφιμα κ.λπ.).

Τέλος να κλείσουμε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού ή του αερίου.

Αναμφίβολα, για όλα αυτά τα νήπια έχουν ενημερωθεί και έχει γίνει πρόβα, ώστε να μην δημιουργηθεί ατύχημα σε περίπτωση πλημμύρας.

Advertisements

Δημοσιεύθηκε από

nancybaxevanou

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Σέρρες. Σπούδασα στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παράλληλα με τις σπουδές μου αλλά και μετά την απόκτηση του πτυχίου μου , ασχολήθηκα με τον κώδικα Braille και την Ελληνική Νοηματική γλώσσα. Εργάστηκα εθελοντικά στον Σύλλογο γονέων, φίλων και κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό ''Ηλιαχτίδα''. Η αγάπη μου για τα παιδιά με οδήγησε στην δημιουργία αυτού του blog. Ελπίζω να σας αρέσει ..

3 σκέψεις σχετικά με το “Συμβουλές για Νηπιαγωγούς: Προετοιμασία για τη διαχείριση μιας κρίσης από ένα σεισμό/πυρκαγιά και τις καταστρεπτικές του συνέπειες στο χώρο του Νηπιαγωγείου”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s